Transporter

Med våra anläggningsbilar transporterar och levererar vi grus, sand, jord, kross mm till ditt projekt och vi utför även maskintransporter. Vi har flera olika typer av fordon med olika lastförmågor för att på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt ordna den typ av transport du söker. 

Om ni vill ha material levererat i säck så går det att ordna med våra kranbilar, med dessa kan vi lyfta eller flytta stora och tunga föremål. Våra kranar lyfter ca 500kg på ungefär 15 meters avstånd. Närmare lastbilen kan den lyfta ca 4 ton. Vi har även gripskopa till kranen som gör att man kan gräva mindre schakter på flera meters avstånd utan att behöva gå in med ett fordon och riskera att förstöra några markytor.