Grävning

Med våra grävmaskiner utför vi bl.a.:

- Grävning av enskilda och kommunala vatten och avlopp

- Dränering av grunder och markytor

- Planering av tomter och trädgårdar

- Vägunderhållning

- Anläggning av gångar, uppfarter, parkeringar, mm.

- Schaktning för grunder, stödmurar, mm.

- Poolarbeten

img_88131
img_8831
img_8823